Pracujemy z klientami indywidualnymi, sektorem kreatywnym, instytucjami kultury oraz NGO.

Pracujemy z osobami, które m.in. chcą:

– skuteczniej realizować swoje cele,
– wprowadzić zmiany w życiu osobistym lub zawodowym,
– budować  nawykowe działania ułatwiające realizację planów,
– rozpoznać swoje mocne strony i nauczyć się, jak lepiej z nich korzystać,
– ćwiczyć równowagę pomiędzy życiem zawodowym, a osobistym,
– stać się bardziej asertywne i skuteczniej komunikować się z otoczeniem,
– nauczyć się lepszego planowania swojej pracy,
– przebudować swoje relacje interpersonalne: z przełożonym, podwładnymi, współpracownikami lub bliskimi. 

Pracujemy z organizacjami, które m.in. chcą:

– stawać się organizacją uczącą się,
– być bezpiecznym i inkluzywnym miejscem pracy,
– praktykować zasady kolektywnej troski,
– minimalizować nadużycia władzy w relacjach zawodowych,
– sprawnie i mądrze realizować swoje wartości i cele,
– rozwijać potencjał twórczy osób w niej zatrudnionych,
– szukać nowych rozwiązań dla starych spraw.

Nasi klienci indywidualni to m.in.:

artystki i artyści, animatorki i animatorzy kultury, pedagożki i pedagodzy, architektki i architekci, dziennikarki i dziennikarze, naukowcy i naukowczynie, aktywistki i aktywiści społeczni oraz innowacyjni przedsiębiorcy i przedsiębiorczynie.