Terapia

Prowadzimy indywidualne konsultacje i procesy terapeutyczne. Wspieramy w przechodzeniu przez kryzysy życiowe (m.in.: stany obniżonego nastroju, stany lękowe, problemy w relacjach z innymi ludźmi, niskie poczucie własnej wartości).

Pracujemy m.in. w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR). Taka metoda pomagania przez rozmowę jest nam bliska z kilku powodów. Po pierwsze rozmowa koncentruje się na rozpoznaniu pożądanej przez zgłaszającą się osobę zmiany i realizacji określonego przez nią celu. Po drugie realizacja celu odbywa się poprzez małe, łatwe do wprowadzenia w życie zmiany.

Korzystamy także z różnych narzędzi i metod pracy, m.in.: art coachingu, treningu kreatywności, map myśli; metod  zaczerpniętych z terapii: schematów, behawioralno-poznawczej, ACT, skoncentrowanej na osobie,  opartej o proces oraz elementów Gestaltu.  Remiksujemy wiedzę z zakresu: psychologii, neurobiologii, socjologii i filozofii.

Zajmujemy się historią życia, to po to, żeby odczytać czyjeś mocne strony, cenne doświadczenia, sposoby radzenia sobie z wcześniejszymi kryzysami i sytuacje kiedy problem nie występował.

Jednym z podstawowych założeń tego nurtu terapii jest budowanie partnerskiej relacji współpracy (osoba uczestnicząca w terapii jest najlepszym/-ą ekspertem/-tką od swojego życia, a nie terapeuta).

Spotkania indywidualne odbywają się we wspólnie umówionym terminie. Trwają 60 minut.

Czas trwania procesu terapeutycznego w TSR nie jest ściśle określony. Osoba w nim uczestnicząca decyduje, kiedy osiągnęła swój cel.

Umów się na sesję wstępną.

Paulina: paulina@futuresimple.pl
Anna: annaszapert@yahoo.com

Koszt: 200 zł

Napisz. Chętnie odpowiemy na Twoje pytania