Artysta w Kryzysie

Rusza nabór do drugiej edycji programu wspierającego rozwój zawodowy twórców, animatorów, liderów projektów artystycznych, osób działających w organizacjach pozarządowych – „Artysta w Kryzysie”. Dzięki staraniom Pracowni Duży Pokój udział w nim jest bezpłatny. Zgłoszenia można przesyłać do 29 lutego.

Nawykowe działania, brak aktualizacji planów i pytania siebie o priorytety prowadzą zazwyczaj „okrężną drogą” do wyznaczonego sobie celu. W sytuacji, kiedy chcemy wprowadzić w swoim życiu zmianę, ale czujemy, że stoimy „pod ścianą” skuteczny jest coaching. Taka metoda pracy jest bardzo popularna w biznesie i, na szczęście, coraz częściej aplikowana na grunt sztuki i wspierania twórców.

Doświadczeniem nie jest to, co ci się zdarzy, lecz to, co z tym zdarzeniem zrobisz. Aldous Huxley

Gimnastykuj swoje myślenie

Czym jest art coaching? W skrócie to metoda, która polega na intensywnej rozmowie skoncentrowanej na poszukiwaniu i generowaniu nowych rozwiązań.

 Art coaching jest okazją do gimnastyki naszego sposobu myślenia. Pretekstem do zadawania sobie pytań i szukania odpowiedzi w obszarach, które dla naszego mózgu wydawały się do tej pory „oczywiste”. Odświeżenia i uwolnienia nowej energii i motywacji na przykład w pracy. Stworzeniu i utrwaleniu nowych, bardziej adekwatnych i wspierających nas nawyków.

Coach, stosując różne narzędzia i proponując, często zaskakujące, ćwiczenia pomaga uruchomić nowe procesy myślowe i zbudować doświadczenie – na przykład na temat zagadnienia „skuteczności w pracy”. Kiedy mamy w sobie wyobrażenie takiego doświadczenia lub, mówiąc inaczej, „mapę pełną drogowskazów” nasz mózg wykona ciężką pracę i będzie nam sumiennie przypominał o tym, co jeszcze musimy zrobić, żeby stać się osobą „skuteczną w pracy”.

Poszukaj rozwiązań dla siebie

W tak pojętym procesie coach nie występuje w roli doradcy, czy eksperta, który ma receptę na zgłaszany problem. To partnerska rozmowa, w której niezbędna jest otwartość, wzajemna ciekawość obydwu stron. To towarzyszenie komuś, kto jest gotowy do poszukiwania w sobie odpowiedzi na najważniejsze pytania: Po co to robię? Dlaczego to dla mnie ważne? Jak to wpłynie na mnie i moje otoczenie?

Coaching to praca zorientowana na poszukiwanie rozwiązań. Jeśli w naszym życiu zawodowym pojawia się jakiś impas albo dylemat, praca z coachem może pomóc w wymyśleniu nowych sposobów poradzenia sobie z nimi. Coach zadając pytania pokazuje, że jedną sytuację możemy rozumieć i postrzegać na wiele różnych sposobów, a wygenerowanie co najmniej trzech rozwiązań daje nam w miejsce „zgniłego kompromisu”, który tak łatwo podsuwa nam nawykowe myślenie; poczucie dobrze pojętego wyboru.

Podsumowując: coaching to czas na przyglądanie się sobie i swoim strategiom podejmowania decyzji czy komunikacji z otoczeniem, budowania systemu motywacji czy nawet rozpoznawania i nazywania istotnych wartości. To czas refleksji, uczenia się i testowania nowych sposobów myślenia o sobie i o stojących przed nami wyzwaniach. To także czas doświadczania, w jaki sposób nowe myślenie wzmacnia zdobywanie kolejnych umiejętności i poszerza wachlarz dostępnych sposobów działania.

Więcej informacji i zgłoszenia >>>

Organizatorzy:
Pracownia Duży Pokój
Stowarzyszenie Rozwój w Biały Dzień

Zespół coachów: Paulina Czapska, Anna Szapert, Judy Turan, Magda Chołyst i Cezary Jaszkowski

Działanie jest częścią projektu pn. „Pracownia Duży Pokój. Kulturalna Spółdzielnia Obywatelska” dofinansowanego ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich FIO.