ABC grupy spotkaniowej dla kobiet

Jakie są korzyści z uczestniczenia w kobiecej grupie spotkaniowej? Co to takiego?
I w reszcie, czemu warto inicjować takie spotkania opowiadają Paulina Czapska
i Anna Szapert z kolektywu edukacyjnego Future Simple.

fot. Chandra Lynch

Grupa spotkaniowa dla kobiet? Co to takiego?

Paulina Czapska: W ujęciu, które proponujemy to cykl 12 cotygodniowych spotkań dla kobiet w różnym wieku, podczas których każda z uczestniczek przy wsparciu grupy i prowadzących może pracować nad realizacją  osobistego lub zawodowego celu. Celu rozumianego jako potrzeba, wyzwanie, zmiana lub rozwiązanie jakiegoś problemu. To mogą być sprawy z najróżniejszego porządku – od lepszego zrozumienia samej siebie, poprzez uczenie się dbania o siebie, odnalezienie się w nowej roli, aż po zmianę lub powrót do pracy.

Czemu tylko dla kobiet?

Anna Szapert: Odpowiem słowami inspirującej nas psycholożki Carol Gilligan zaczerpniętymi z jej głośniej książki „Innym głosem”:  „Wyciągnięcie doświadczeń kobiet i dziewcząt na wierzch, choć w pewnym sensie całkiem proste, staje się wysiłkiem doprawdy radykalnym. Pozostawianie więc w kontakcie z kobietami i dziewczynami – w nauczaniu, w badaniach, w terapii, w przyjaźni, w macierzyństwie, na co dzień – jest potencjalnie rewolucyjne“.

Paulina Czapska: Potrzebujemy takich bezpiecznych i jednocześnie rewolucyjnych przestrzeni, gdzie kobiety będą mogły mówić swoim głosem. Uczyć się go rozpoznawać, wypowiadać i korzystać z niego. Nazywać własne doświadczenia, także doświadczenia z wiązane z byciem kobietą.

Skąd pomysł na uruchomienie takiej grupy akurat teraz?

 Paulina Czapska: W naszej pracy uwzględniamy kontekst społeczny i  kulturowy. Aktualna sytuacja kobiet w  naszym kraju i szerzej na świecie zachęca nas do zadbania o ich wzmocnienie. Poza tym, mamy w tym osobisty i zawodowy interes – same przecież jesteśmy kobietami, matkami, córkami i przyjaciółkami.

Anna Szapert: Pomysł stworzenia grupy spotkaniowej dla kobiet urodził się ponad dwa lata temu i od tego czasu nie daje nam spokoju. Dojrzewał i ewoluował razem z nami. Do tej pory intensywnie pracowałyśmy przede wszystkim nad rozwijaniem naszej innowacji społecznej „Zawód Artystka – ćwiczenia z pracą” i Kursu dla twórczych kobiet, które chcą coś zmienić w swoim życiu zawodowym.

Z każdą kolejną edycją Kursu widziałyśmy coraz wyraźniej, jak praca w niewielkiej, kobiecej grupie wzmacnia jej uczestniczki  – zachęca do podejmowania ryzyka, eksperymentowania z nowymi sposobami myślenia i działania, po prostu do stopniowego wprowadzania zmian. Chcemy więc wyjść z tym szerzej do kobiet w różnym wieku, które wykonują różne zawody i pełnią różne role społeczne. Widzimy, że zarówno w trakcie edukacji, jak i w miejscach pracy niestety nie ma na to ani czasu ani przestrzeni.

Paulina Czapska: Teraz ja podsumuję cytatem z inspirującej nas Janet L. Freedman: „Małe grupy mogą odegrać ważną rolę poprzez określanie kolektywnych działań, które będą nas przybliżać do celu, mogą także stać się odpowiednią przestrzenią eksplorowania różnych sposobów na to, jak feministyczne wartości i wizje wdrażać w praktyce”.  Może to brzmi górnolotnie, ale dla nas ta wypowiedź ma wymiar zupełnie pragmatyczny – w swojej pracy widzimy po prostu, że to się w ten sposób realizuje.

No dobrze, ale właściwie jakich korzyści może się spodziewać osoba uczestnicząca w Waszej grupie spotkaniowej?

Paulina Czapska: Podczas spotkań uwzględniamy zarówno aspekt relacyjny (interpersonalny), jak i zadaniowy (koncentracja na celu). Zachęcamy do jednoczesnego ćwiczenia kompetencji miękkich przydatnych w życiu prywatnym czy pracy i utrzymywania uwagi na konkretnych działaniach prowadzących do określonej przez każdą z uczestniczek zmiany.

Anna Szapert: W naszym podejściu uczestniczki mogą skorzystać z edukacyjnego wymiaru spotkań. Przekazujemy wiedzę i dajemy narzędzia m.in. do wyznaczania sobie celów, budowania korzystnych nawyków, ćwiczenia się w negocjowaniu, czy asertywnym zachowaniu. Odkrywania i nazywania swoich mocnych stron, zasobów, motywacji, a także istotnych potrzeb.

Udział w spotkaniach pomaga więc w wytrwałym wprowadzaniu zmian, umożliwia ćwiczenie umiejętności społecznych, wymianę doświadczeń, uczenie się przez doświadczenie, inspirowanie się, patrzenie na aktualne wyzwania czy problemy z różnych perspektyw jednocześnie, obserwowanie strategii czy stylów działania różnych osób w krótkim czasie (grupa działa jak soczewka).

Paulina Czapska: Widzimy, że grupy spotkaniowe mają ogromny potencjał. Dają bezpieczną okazję do uczenia się mówienia o sobie i słuchania innych, dawania i brania informacji zwrotnej na jakiś temat. Zachęcają też do eksperymentowania, podejmowania ryzyka i dawania sobie przestrzeni na zabawę. Stwarzają okazje do docenienia samej siebie i swoich działań.

foto.: Tatiana

Odwołujecie się do teorii psychologicznych i feministycznych, a jak zajęcia będą wyglądały w praktyce?

Anna Szapert: Odpowiadając  na pytanie o praktykę, potrzebujemy jednak odnieść się także do założeń teoretycznych, którymi się kierujemy. Pracujemy w oparciu o ramę podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniach (PSR). Oznacza to, że po pierwsze podczas zajęć będziemy się zajmowały wydobywaniem, wzmacnianiem mocnych stron uczestniczek i zasobów całej grupy.

Po drugie bardziej będziemy się koncentrowały na szukaniu konstruktywnych rozwiązań aktualnych problemów niż ich źródła – to może uspokoić wszystkie osoby, które nie mają ochoty na „przepracowywanie” przeszłości – nie zamierzamy tego robić. Będziemy ze sobą dużo rozmawiały – zarówno na forum jak i w mniejszych podgrupach. Rozmowy będą ukierunkowane na nazywanie i doprecyzowywanie osobistego celu każdej z uczestniczek, wzajemne poznanie się, obserwowanie różnych sposobów myślenia i doświadczania, wymiany i wzajemnej inspiracji.

Paulina Czapska: Lubimy metody interaktywne, zachęcamy do odkrywania różnych ważnych spraw poprzez zabawę i ćwiczenia. Liczymy więc, że zajęcia zachęcą wszystkie uczestniczki do pobudzenia swojej kreatywności. W trakcie spotkań wykorzystamy także elementy charakterystyczne dla pracy metodą grupy wsparcia małych kroków opracowane przez Yvonne Dolan. Będziemy uczyły i zachęcały do wyznaczania i robienia małych kroków pomiędzy spotkaniami, które będą przybliżały uczestniczki do realizacji swoich postanowień.

Warto także powiedzieć o sprawach organizacyjnych. Zajęcia będą odbywały w Warszawie, popołudniami, raz w tygodniu i będą za każdym razem trwały 2,5 godziny. W grupie może wziąć udział około 12 osób. Ważną informacją jest, że szukamy osób gotowych uczestniczyć w całym cyklu, tak, żeby grupa mogła się faktycznie poznać i żeby uczestniczki mogły przejść wspólnie przez cały proces.

Co powiecie kobietom, które rozważają udział w Waszych ćwiczeniach, ale nie mają żadnych doświadczeń z grupami spotkaniowymi i mają w związku z tym sporo obaw? Nie wiedzą czy to dla nich? 

Paulina Czapska: Po pierwsze, że obawy są naturalne i zupełnie uzasadnione. Rozpoczynaniu procesu zmiany i poznawaniu nowej grupy ludzi często towarzyszą stres, onieśmielenie czy różnego rodzaju wątpliwości. Zresztą osoby, które mają niewiele doświadczeń w pracy grupowej mają szansę zyskać na udziale najwięcej. Ta grupa jest dla kobiet, które szukają w swoim życiu przestrzeni do zajęcia się sobą. Kobiet, które mają chęć i gotowość do współtworzenia i czerpania wsparcia z bezpiecznej i serdecznej atmosfery spotkań.

Anna Szapert: Korzystając z naszych  doświadczeniach zarówno w prowadzeniu, jak i uczestniczeniu w różnych grupach poświęcimy czas i uwagę na to, żeby oswoić się z tą nową sytuacją. Poza tym już teraz, na etapie rekrutacji zachęcamy, żeby napisać do nas lub zadzwonić i zadać nam pytania. Chętnie opowiemy o naszym pomyśle, choć tak naprawdę najlepiej opowiadają o nim „absolwentki” naszych różnych zajęć. Pozwalamy więc sobie je tu zacytować:

  Dzięki spotkaniom z dziewczynami zauważyłam, że należę do jakiejś grupy, że ktoś ma podobne problemy do moich. Przede wszystkim już od pierwszych zajęć, mimo iż bardzo zestresowane, doskonale się rozumiałyśmy z dziewczynami. Wspieramy się i teraz nasze relacje wychodzą poza projekt.”

„[…] jednym z unikalnych walorów […] są dziewczyny, których towarzystwo dodało mi skrzydeł. Sam fakt, że to same dziewczyny jest nie dość, że unikalny, to też działa jak lustro, w którymi miałam okazję się przejrzeć.”

Jestem bardzo wdzięczna, że mogłam przyglądać się innym dziewczynom opowiadającym o swoich doświadczeniach we wspólnej dla nas materii. Istotne były momenty dostrzegania w ich opowieściach fragmentów swoich własnych zmagań, rozpoznawania etapów, które mam już za sobą i takich, które czuję, że jeszcze są przede mną. Dzięki temu zrozumiałam, że wszystko jest procesem, uczeniem się o sobie, szukaniem własnych rozwiązań.”

Więcej informacji na temat grupy i rekrutacji:

https://www.facebook.com/events/499561313863145/

O NAS:
Nazywamy się Future Simple. Jesteśmy kolektywem tworzonym przez młode kobiety, matki, społecznice. Paulinę Czapską, Annę Szapert.

Odbiorcom naszych działań pomagamy spojrzeć na wyzwania z różnych perspektyw. Uczymy krytycznego i samodzielnego myślenia. Towarzyszymy w procesie budowania świadomości, samodzielności, sprawczości oraz odpowiedzialności osobistej i społecznej. Pokazujemy, że praca z emocjami i przekonaniami na temat świata i siebie jest równie istotna, jak poszerzanie swojej wiedzy i zdobywanie nowych umiejętności w innych obszarach życia. Wierzymy po prostu, że zmianę świata warto zacząć od siebie. 

Mamy potrzebę wpływania na otaczającą nas rzeczywistość i odpowiadania na wyzwania, które spotykamy na swojej drodze zawodowej i prywatnej. Lubimy eksperymenty, uczenie się i bardziej od porażek boimy się bezradności. Właśnie z tego powodu zainicjowałyśmy m.in. „Zawód: Artystka – ćwiczenia z pracą”.