Artysta w Kryzysie III

Czerpiąc z doświadczeń dwóch poprzednich edycji projektu „Artysta w Kryzysie” i korzystając ze zdobytej w jego trakcie wiedzy na temat problemów i wyzwań, które stoją przed młodymi twórcami proponujemy rozszerzoną formułę Artysty w Kryzysie 3, która z jednej strony odpowie na powtarzające się tematy zgłaszane przez uczestników poprzednich edycji (wewnętrzny krytyk, łączenie sztuki z pracą zarobkową, skuteczne wyznaczanie i realizowanie celów), a z drugiej pogłębi dotychczasową indywidualną pracę i wzbogaci ją o możliwość czerpania wsparcia od grupy osób w podobnej sytuacji.

Dla wielu twórców to dzięki coachingowi zespołowemu możliwe stanie się pogłębienie relacji z otoczeniem, networking i wymiana doświadczeń. Te właśnie elementy procesu rozwojowego naszym zdaniem będą kluczowe dla wyjścia z impasu twórczego i realizacji nowych projektów.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom zgłaszanym przez uczestników i wdrażając nasze dotychczasowe wnioski proponujemy formułę sześciu cyklicznych (1 dzień w miesiącu, ew. raz na 3-5 tyg) spotkań dla grupy 10-20 artystów, animatorów i twórców.

Grupę poprowadzi tandem dwóch doświadczonych w projekcie Artysta w Kryzysie trenerek i coachów – Paulina Czapska i Anna Szapert.

Coaching grupowy jest procesem wspierającym rozwój potencjału i pracę nad indywidualnymi celami każdego z uczestników grupy coachingowej. Coachowie stworzą uczestnikom przestrzeń do prowadzenia samodzielnych poszukiwań, a uczestnicy mogą dzielić się swoimi doświadczeniami między sobą.

Podobieństwo między członkami grupy jest ważnym elementem, który pomaga w osiąganiu pozytywnych rezultatów – pojawia się możliwość identyfikacji z innymi, nawiązywane sukcesywnie relacje wzmacniają poczucie wsparcia w grupie, a także poza nią.

Proponowane tematy to:
1) Twórcze DNA – określanie twórczej tożsamości, wydobywanie zasobów niezbędnych w realizacji ścieżki kariery twórcy.
2) Wyznaczanie celów – jak z głową wyznaczać cele, mierzyć postęp i nazywać efekty dbając o zaangażowanie.
3) Pieniądze i sztuka – czyli myśl jak artysta, a pracuj jak przedsiębiorca.
4) Spotkanie z wewnętrznym krytykiem – jak obronić przed nim twórczy potencjał? Jak twórczo korzystać z porażek i
błędów?
5) Twórcze nawyki – rutyna, nawyki i dyscyplina w służbie artysty.
6) Artysta w swoim środowisku – jak wyjść z osamotnienia i budować wspierającą relację ze sobą i brać wsparcie od
innych.

Koszt udziału w cyklu spotkań: 300 zł

Zapraszamy do przesyłania swoich zgłoszeń za pomocą formularza:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdGAIGD0LGjpB6Gv8VthioGw5Zb1HBA_Ez09rPZv3eU5C_ZNw/viewform

Na zgłoszenia czekamy do 26.03.
Wyniki ogłosimy 27.03.
Pierwsze spotkanie: 2.04. o godz. 10:00 w Pracowni Duży Pokój

Pomysł: Anna Szapert, Paulina Czapska, Joanna Kozera
Prowadzenie: Anna Szapert, Paulina Czapska
Koordynacja i rekrutacja: Joanna Kozera
Projekty graficzne: Karo Koto

Projekt jest dofinansowany ze środków Miasta Stołecznego Warszawy, Biuro Kultury.