PRACUJEMY  Z KLIENTAMI INDYWIDUALNYMI, SEKTOREM KREATYWNYM, INSTYTUCJAMI KULTURY ORAZ NGO.

Pracujemy z osobami, które m.in. chcą: 

  • skuteczniej realizować swoje cele,

  •  wprowadzić zmiany w życiu osobistym lub zawodowym,

  • budować  nawykowe działania ułatwiające realizację planów,

  • rozpoznać swoje mocne strony i nauczyć się, jak lepiej z nich korzystać,

  • równowagi pomiędzy życiem zawodowym, a osobistym,

  • stać się bardziej asertywne i skuteczniej komunikować się z otoczeniem,

  • nauczyć się lepszego planowania swojej pracy,

  • przebudować swoje relacje interpersonalne: z przełożonym, podwładnymi, współpracownikami lub bliskimi. 

Korzystamy z różnych narzędzi i metod pracy, m.in. z założeń:  podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniach, art coachingu, treningu kreatywności, map myśli, design thinking, metod  terapii: behawioralno-poznawczej, równoważenia perspektyw czasowych, procesu, egzystencjalnej (Gestalt).  Remiksujemy wiedzę z zakresu: psychologii, neurobiologii, socjologii i filozofii. 

Nasi klienci indywidualni to m.in.: artystki i artyści, animatorki i animatorzy kultury, pedagożki i pedagodzy, architektki i architekci, dziennikarki i dziennikarze, naukowcy, lekarze, prawnicy i przedsiębiorcy.

Nasi klienci instytucjonalni to m.in. z: Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych, Zamek U-Jazdowski, NOKE Architects, TIFF Festival,Transatlantyk Festival, Netia OFF Camera, Festiwal Myśli Abstrakcyjnej, Pracownia Duży Pokój,  StoryLab Pro, Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”, Stowarzyszenie Pedagogów Teatru, Instytut Teatralny im. Z. Raszewskiego, Przedszkole "Leśne Skrzaty" w Michałówce.