ABC grupy spotkaniowej dla kobiet

Jakie są korzyści z uczestniczenia w kobiecej grupie spotkaniowej? Co to takiego?
I w reszcie, czemu warto inicjować takie spotkania opowiadają Paulina Czapska
i Anna Szapert z kolektywu edukacyjnego Future Simple.

green-plant-roots-971214.jpg

fot. Chandra Lynch

Grupa spotkaniowa dla kobiet? Co to takiego?

Paulina Czapska: W ujęciu, które proponujemy to cykl 12 cotygodniowych spotkań dla kobiet w różnym wieku, podczas których każda z uczestniczek przy wsparciu grupy i prowadzących może pracować nad realizacją  osobistego lub zawodowego celu. Celu rozumianego jako potrzeba, wyzwanie, zmiana lub rozwiązanie jakiegoś problemu. To mogą być sprawy z najróżniejszego porządku – od lepszego zrozumienia samej siebie, poprzez uczenie się dbania o siebie, odnalezienie się w nowej roli, aż po zmianę lub powrót do pracy.

Czemu tylko dla kobiet?

Anna Szapert: Odpowiem słowami inspirującej nas psycholożki Carol Gilligan zaczerpniętymi z jej głośniej książki „Innym głosem”:  „Wyciągnięcie doświadczeń kobiet i dziewcząt na wierzch, choć w pewnym sensie całkiem proste, staje się wysiłkiem doprawdy radykalnym. Pozostawianie więc w kontakcie z kobietami i dziewczynami – w nauczaniu, w badaniach, w terapii, w przyjaźni, w macierzyństwie, na co dzień – jest potencjalnie rewolucyjne“.

Paulina Czapska: Potrzebujemy takich bezpiecznych i jednocześnie rewolucyjnych przestrzeni, gdzie kobiety będą mogły mówić swoim głosem. Uczyć się go rozpoznawać, wypowiadać i korzystać z niego. Nazywać własne doświadczenia, także doświadczenia z wiązane z byciem kobietą.

Skąd pomysł na uruchomienie takiej grupy akurat teraz?

 Paulina Czapska: W naszej pracy uwzględniamy kontekst społeczny i  kulturowy. Aktualna sytuacja kobiet w  naszym kraju i szerzej na świecie zachęca nas do zadbania o ich wzmocnienie. Poza tym, mamy w tym osobisty i zawodowy interes - same przecież jesteśmy kobietami, matkami, córkami i przyjaciółkami.

Anna Szapert: Pomysł stworzenia grupy spotkaniowej dla kobiet urodził się ponad dwa lata temu i od tego czasu nie daje nam spokoju. Dojrzewał i ewoluował razem z nami. Do tej pory intensywnie pracowałyśmy przede wszystkim nad rozwijaniem naszej innowacji społecznej „Zawód Artystka – ćwiczenia z pracą” i Kursu dla twórczych kobiet, które chcą coś zmienić w swoim życiu zawodowym.

Z każdą kolejną edycją Kursu widziałyśmy coraz wyraźniej, jak praca w niewielkiej, kobiecej grupie wzmacnia jej uczestniczki  - zachęca do podejmowania ryzyka, eksperymentowania z nowymi sposobami myślenia i działania, po prostu do stopniowego wprowadzania zmian. Chcemy więc wyjść z tym szerzej do kobiet w różnym wieku, które wykonują różne zawody i pełnią różne role społeczne. Widzimy, że zarówno w trakcie edukacji, jak i w miejscach pracy niestety nie ma na to ani czasu ani przestrzeni.

Paulina Czapska: Teraz ja podsumuję cytatem z inspirującej nas Janet L. Freedman: „Małe grupy mogą odegrać ważną rolę poprzez określanie kolektywnych działań, które będą nas przybliżać do celu, mogą także stać się odpowiednią przestrzenią eksplorowania różnych sposobów na to, jak feministyczne wartości i wizje wdrażać w praktyce”.  Może to brzmi górnolotnie, ale dla nas ta wypowiedź ma wymiar zupełnie pragmatyczny - w swojej pracy widzimy po prostu, że to się w ten sposób realizuje.

No dobrze, ale właściwie jakich korzyści może się spodziewać osoba uczestnicząca w Waszej grupie spotkaniowej?

Paulina Czapska: Podczas spotkań uwzględniamy zarówno aspekt relacyjny (interpersonalny), jak i zadaniowy (koncentracja na celu). Zachęcamy do jednoczesnego ćwiczenia kompetencji miękkich przydatnych w życiu prywatnym czy pracy i utrzymywania uwagi na konkretnych działaniach prowadzących do określonej przez każdą z uczestniczek zmiany.

Anna Szapert: W naszym podejściu uczestniczki mogą skorzystać z edukacyjnego wymiaru spotkań. Przekazujemy wiedzę i dajemy narzędzia m.in. do wyznaczania sobie celów, budowania korzystnych nawyków, ćwiczenia się w negocjowaniu, czy asertywnym zachowaniu. Odkrywania i nazywania swoich mocnych stron, zasobów, motywacji, a także istotnych potrzeb.

Udział w spotkaniach pomaga więc w wytrwałym wprowadzaniu zmian, umożliwia ćwiczenie umiejętności społecznych, wymianę doświadczeń, uczenie się przez doświadczenie, inspirowanie się, patrzenie na aktualne wyzwania czy problemy z różnych perspektyw jednocześnie, obserwowanie strategii czy stylów działania różnych osób w krótkim czasie (grupa działa jak soczewka).

Paulina Czapska: Widzimy, że grupy spotkaniowe mają ogromny potencjał. Dają bezpieczną okazję do uczenia się mówienia o sobie i słuchania innych, dawania i brania informacji zwrotnej na jakiś temat. Zachęcają też do eksperymentowania, podejmowania ryzyka i dawania sobie przestrzeni na zabawę. Stwarzają okazje do docenienia samej siebie i swoich działań.

adult-back-view-beach-614503.jpg


foto.: Tatiana

Odwołujecie się do teorii psychologicznych i feministycznych, a jak zajęcia będą wyglądały w praktyce?

Anna Szapert: Odpowiadając  na pytanie o praktykę, potrzebujemy jednak odnieść się także do założeń teoretycznych, którymi się kierujemy. Pracujemy w oparciu o ramę podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniach (PSR). Oznacza to, że po pierwsze podczas zajęć będziemy się zajmowały wydobywaniem, wzmacnianiem mocnych stron uczestniczek i zasobów całej grupy.

Po drugie bardziej będziemy się koncentrowały na szukaniu konstruktywnych rozwiązań aktualnych problemów niż ich źródła – to może uspokoić wszystkie osoby, które nie mają ochoty na „przepracowywanie” przeszłości – nie zamierzamy tego robić. Będziemy ze sobą dużo rozmawiały – zarówno na forum jak i w mniejszych podgrupach. Rozmowy będą ukierunkowane na nazywanie i doprecyzowywanie osobistego celu każdej z uczestniczek, wzajemne poznanie się, obserwowanie różnych sposobów myślenia i doświadczania, wymiany i wzajemnej inspiracji.

Paulina Czapska: Lubimy metody interaktywne, zachęcamy do odkrywania różnych ważnych spraw poprzez zabawę i ćwiczenia. Liczymy więc, że zajęcia zachęcą wszystkie uczestniczki do pobudzenia swojej kreatywności. W trakcie spotkań wykorzystamy także elementy charakterystyczne dla pracy metodą grupy wsparcia małych kroków opracowane przez Yvonne Dolan. Będziemy uczyły i zachęcały do wyznaczania i robienia małych kroków pomiędzy spotkaniami, które będą przybliżały uczestniczki do realizacji swoich postanowień.

Warto także powiedzieć o sprawach organizacyjnych. Zajęcia będą odbywały w Warszawie, popołudniami, raz w tygodniu i będą za każdym razem trwały 2,5 godziny. W grupie może wziąć udział około 12 osób. Ważną informacją jest, że szukamy osób gotowych uczestniczyć w całym cyklu, tak, żeby grupa mogła się faktycznie poznać i żeby uczestniczki mogły przejść wspólnie przez cały proces.

Co powiecie kobietom, które rozważają udział w Waszych ćwiczeniach, ale nie mają żadnych doświadczeń z grupami spotkaniowymi i mają w związku z tym sporo obaw? Nie wiedzą czy to dla nich? 

Paulina Czapska: Po pierwsze, że obawy są naturalne i zupełnie uzasadnione. Rozpoczynaniu procesu zmiany i poznawaniu nowej grupy ludzi często towarzyszą stres, onieśmielenie czy różnego rodzaju wątpliwości. Zresztą osoby, które mają niewiele doświadczeń w pracy grupowej mają szansę zyskać na udziale najwięcej. Ta grupa jest dla kobiet, które szukają w swoim życiu przestrzeni do zajęcia się sobą. Kobiet, które mają chęć i gotowość do współtworzenia i czerpania wsparcia z bezpiecznej i serdecznej atmosfery spotkań.

Anna Szapert: Korzystając z naszych  doświadczeniach zarówno w prowadzeniu, jak i uczestniczeniu w różnych grupach poświęcimy czas i uwagę na to, żeby oswoić się z tą nową sytuacją. Poza tym już teraz, na etapie rekrutacji zachęcamy, żeby napisać do nas lub zadzwonić i zadać nam pytania. Chętnie opowiemy o naszym pomyśle, choć tak naprawdę najlepiej opowiadają o nim „absolwentki” naszych różnych zajęć. Pozwalamy więc sobie je tu zacytować:

  Dzięki spotkaniom z dziewczynami zauważyłam, że należę do jakiejś grupy, że ktoś ma podobne problemy do moich. Przede wszystkim już od pierwszych zajęć, mimo iż bardzo zestresowane, doskonale się rozumiałyśmy z dziewczynami. Wspieramy się i teraz nasze relacje wychodzą poza projekt.”

„[…] jednym z unikalnych walorów […] są dziewczyny, których towarzystwo dodało mi skrzydeł. Sam fakt, że to same dziewczyny jest nie dość, że unikalny, to też działa jak lustro, w którymi miałam okazję się przejrzeć.”

Jestem bardzo wdzięczna, że mogłam przyglądać się innym dziewczynom opowiadającym o swoich doświadczeniach we wspólnej dla nas materii. Istotne były momenty dostrzegania w ich opowieściach fragmentów swoich własnych zmagań, rozpoznawania etapów, które mam już za sobą i takich, które czuję, że jeszcze są przede mną. Dzięki temu zrozumiałam, że wszystko jest procesem, uczeniem się o sobie, szukaniem własnych rozwiązań.”

Więcej informacji na temat grupy i rekrutacji:

https://www.facebook.com/events/499561313863145/

O NAS:
Nazywamy się Future Simple. Jesteśmy kolektywem tworzonym przez młode kobiety, matki, społecznice. Paulinę Czapską, Annę Szapert.

Odbiorcom naszych działań pomagamy spojrzeć na wyzwania z różnych perspektyw. Uczymy krytycznego i samodzielnego myślenia. Towarzyszymy w procesie budowania świadomości, samodzielności, sprawczości oraz odpowiedzialności osobistej i społecznej. Pokazujemy, że praca z emocjami i przekonaniami na temat świata i siebie jest równie istotna, jak poszerzanie swojej wiedzy i zdobywanie nowych umiejętności w innych obszarach życia. Wierzymy po prostu, że zmianę świata warto zacząć od siebie. 

Mamy potrzebę wpływania na otaczającą nas rzeczywistość i odpowiadania na wyzwania, które spotykamy na swojej drodze zawodowej i prywatnej. Lubimy eksperymenty, uczenie się i bardziej od porażek boimy się bezradności. Właśnie z tego powodu zainicjowałyśmy m.in. „Zawód: Artystka – ćwiczenia z pracą”.

Ćwiczenia ze sobą - grupa spotkaniowa dla kobiet

Chcesz zrobić coś dobrego dla siebie? Spotkać inne mądre i inspirujące kobiety, które stoją przed wyzwaniami podobnymi do Twoich? Chcesz wprowadzić jakąś zmianę w swoim życiu? A może w pracy? 

Zrzut ekranu 2018-10-12 o 12.21.04.png


Zapraszamy do uczestniczenia w 12 tygodniowej Grupie Spotkaniowej dla Kobiet inspirowanej metodami podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniach (PSR), grupami wsparcia małych kroków oraz feministycznymi grupami podnoszenia świadomości (CR-groups).

Grupa spotkaniowa jest ukierunkowana na rozwój osobisty, wymianę doświadczeń, nawiązanie nowych kontaktów i wsparcie w realizacji osobistych celów.

Spotkania odbywają się raz w tygodniu w czwartki od g. 18.00 i trwają do 20.30 (2,5 h), Warszawa - Śródmieście.

Start grupy: 17 stycznia 2019 roku. (styczeń: 17,24,31, luty: 7,14,28, marzec: 7,21,28, kwiecień: 4,11,18)

Ilość miejsc ograniczona (max.12 osób).

Koszt: 100 zł za jedno spotkanie

Na zgłoszenia czekamy do 20 grudnia 2018 roku.

FORMULARZ:
https://goo.gl/forms/xVReo9Ws6vH8iThR2

Gwarancją rezerwacji miejsca jest terminowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego i wpłata zaliczki 200 zł. 

Grupę prowadzą dwie doświadczone trenerki i edukatorki z kolektywu Future Simple.

Masz pytania? Napisz lub zadzwoń do nas!

O NAS:
Nazywamy się Future Simple. Jesteśmy kolektywem tworzonym przez młode kobiety, matki, społecznice. Paulinę Czapską, Annę Szapert i Ankę Pelc.

Odbiorcom naszych działań pomagamy spojrzeć na wyzwania z różnych perspektyw. Uczymy krytycznego i samodzielnego myślenia. Towarzyszymy w procesie budowania świadomości, samodzielności, sprawczości oraz odpowiedzialności osobistej i społecznej. Pokazujemy, że praca z emocjami i przekonaniami na temat świata i siebie jest równie istotna, jak poszerzanie swojej wiedzy i zdobywanie nowych umiejętności w innych obszarach życia. Wierzymy po prostu, że zmianę świata warto zacząć od siebie. 

Mamy potrzebę wpływania na otaczającą nas rzeczywistość i odpowiadania na wyzwania, które spotykamy na swojej drodze zawodowej i prywatnej. Lubimy eksperymenty, uczenie się i bardziej od porażek boimy się bezradności. Właśnie z tego powodu zainicjowałyśmy m.in. „Zawód: Artystka – ćwiczenia z pracą”.

*** ilustracja pochodzi z: Trying to Make the Personal Political: Feminism and Consciousness-Raising published by Half Letter Press. Dostępne tu>>

Future Simple & element talks - porozmawiajmy kreatywnie

Nawyki twórcze. Negocjacje w branży kreatywnej - czyli jak pracować głową i nie zwariować. Z przyjemnością zapraszamy do udziału w naszych dwóch warsztatach, które odbędą się w ramach tegorocznej edycji konferencji dla designerów element talks.

maxresdefault.jpg

Nawyki w pracy kreatywnych

17 czerwca od 10.00 do 12.00

Jak nawyki pomagają lepiej organizować z gruntu nieprzewidywalną pracę i sprawniej ogarniać duże ilości niestandardowych zadań charakterystyczne dla pracy w sektorze kreatywnym? Które nawyki są szczególnie pomocne dla kreatywnych? Jak skutecznie wdrożyć nowy nawyk? Jak radzić sobie z nawykami niepożądanymi? Warsztat pozwoli poznać i przećwiczyć użyteczne dla kreatywnych narzędzia pracy z nawykami.

Czego nauczycie się podczas warsztatów?

- co to jest pętla nawyku i jak wykorzystywać ją w codziennej pracy
- model i zastosowanie narzędzia koła nawyków twórczego umysłu (Lucas, Claxton & Spencer)
- jak radzić sobie z nawykiem niepożądanym (np. prokrastynacja)

element-talks-warszawa-czerwiec-2018-ikona-wydarzenie.jpg

 

Negocjowanie w branży kreatywnej

15 czerwca od 17.30 do 20.30

Jak wchodzić w relacje z nowymi klientami? Jak tworzyć zasady wspierające dobrą współpracę? O czym pamiętać negocjując warunki współpracy? Jak przygotować się do negocjacji? Podczas tego warsztatu poznacie podstawowe zasady dobrych negocjacji biznesowych i porozmawiacie o asertywności na konkretnych przykładach związanych z obszarem zawodowym.

Czego nauczycie się podczas warsztatu?

- stworzycie zindywidualizowaną listę zasad wspierającą budowanie dobrych relacji biznesowych z klientami, podwykonawcami, współpracownikami; 
- dowiecie się o czym warto pamiętać i jak można się przygotować do negocjacji; 
- rozpoznacie swój poziom umiejętności i doświadczenia negocjacyjnego i zaplanujecie kolejne kroki w ich rozwijaniu
- zrobicie ewaluację swoich umiejętności i doświadczeń z obszaru asertywności zawodowej i zaplanujecie kolejne kroki w jej rozwijaniu

Więcej o konferencji: https://www.elementtalks.com/pl/2018/

Ćwiczenia ze sobą (w grupie)

Chcesz wprowadzić jakąś zmianę w swoim życiu? A może w swojej pracy? Coś Cię blokuje? Masz wrażenie, że dobre pomysły zbyt długo pozostają tylko pomysłami? Potrzebujesz czasu i wsparcia, żeby zastanowić się, co tak naprawdę jest dla Ciebie ważne? Chcesz lepiej poznać samą siebie i spotkać inne mądre i inspirujące kobiety, które stoją przed podobnymi wyzwaniami?

deep_n.jpg

 

Zapraszamy do uczestniczenia w 10 tygodniowej Grupie Wsparcia Małych Kroków dla Kobiet (inspirowaną metodami podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniach (PSR) i praktyką psychoterapeutki Ivone Dolan oraz grupami kobiecymi CR-groups).

Spotkania odbywają się raz w tygodniu w poniedziałki o g. 18.30 i trwają do 20.30, Warszawa - Śródmieście.

Start grupy: 23 kwietnia.

Ilość miejsc ograniczona (max.12).

Koszt 1 spotkania (2,5 h): 120 zł.

O przyjęciu do grupy decyduje terminowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego i wpłacenie zaliczki 360 zł.

Na zgłoszenia czekamy do 18 kwietnia.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY >>

Aktualne informacje: TU>>>

Praca w Grupie Wsparcia Małych Kroków składa się z następujących elementów: przekazywania wiedzy, wymiany doświadczeń i dyskusji, pracy kreatywnej w małych zespołach oraz pracy indywidualnej w trakcie zajęć.

Rama spotkań: została stworzona w oparciu o podejście skoncentrowane na rozwiązaniach
(Więcej o podejściu>> oraz CR- groups >>)

Grupę prowadzą dwie doświadczone trenerki i edukatorki z kolektywu Future Simple (Paulina Czapska i Anna Szapert).

Ćwiczenia z (nie)narzekania // Audioriver Lab

Zapraszamy Was 07 kwietnia 2018 roku do udziału w Audioriver Lab.

Wszystkie informacje znajdziecie TU>>

29216657_10156191529282359_5739371489203847168_n.jpg

ĆWICZENIA Z [NIE]NARZEKANIA

To się nie da. Wiecznie to samo. To za trudne. To już było. Ponarzekajmy razem, a potem... Jak funkcjonować w branży muzycznej i dostrzegać szanse, zasoby, mocne strony, nowe rozwiązania.

Zapraszamy na warsztat o narzekaniu i o zasobach twórczych oraz do wspólnego poznania się podczas specjalnej gry "Ćwiczenia z Towarzystwem - czyli wszystko co chcielibyście o sobie wiedzieć, ale baliście się zapytać".

 fot. materiały prasowe Audioriver Lab

fot. materiały prasowe Audioriver Lab

 

Lubisz poznawać nowych ludzi, a może na samą myśl o tym masz ochotę zwiać „gdzie pieprz rośnie”? Masz dosyć grzecznościowych „smoltoków”? Chcesz potrenować swoją ogładę w dobrym Towarzystwie? 

Kolektyw  edukacyjny Future Simple zaprasza do wspólnej zabawy, poznania się, rozmowy i wygłupów. S Stworzyłyśmy grę reinterpretującą stary i dobrze znany flirt towarzyski i nie zawahamy się jej użyć.

Przyjdź i daj się poznać.

Zrzut ekranu 2018-04-09 o 14.21.30.png
Zrzut ekranu 2018-04-09 o 14.21.14.png

 

JAK ROBIĆ MUZYKĘ, NIE ZWARIOWAĆ I NIE STRACIĆ PRZYJACIÓŁ? 

30226818_914704375375271_3913229945601523712_n.jpg

 

         Podczas tego warsztatu  podzielimy się z przedstawicielami branży użyteczną wiedzą i zaprosimy do ćwiczeń, dzięki którym łatwiej będzie im poruszać się po meandrach twórczej pracy, rozwiązywać nieodzowne dla niej konflikty i utrzymywać równowagę psychiczną.

Udział w warsztatach pomoże uczestnikom:

- Poznać koncepcję etapów pracy twórczej E. Maisela

- Dowiedzieć  się  jak dawać feedback, który ułatwia współpracę

- Nauczyć  się korzystać  z nawyków, które służą pracy twórczej i właściwemu odpoczynkowi.

Budujemy sieć wsparcia

Po pierwsze, trzeba chcieć. Po drugie, trzeba umieć. Po trzecie, nie trzeba się bać. Po czwarte, trzeba się porozumieć. Jacek Kuroń[1]

„ZAWÓD ARTYSTKA – ćwiczenia z pracą” to pomysł na tworzenie zawodowej sieci wsparcia dla artystek (twórczyń, kuratorek, animatorek, producentek kreatywnych i menedżerek kultury).

Jako kolektyw Future Simple podejmujemy różne działania i inicjatywy, które służą wzmacnianiu i rozwijaniu kompetencji osobistych, zawodowych i społecznych osób pracujących w sektorze kreatywnym (jeśli interesuje Cię, jak działamy, odwiedź: www.futuresimple.pl).

W wyniku wielu rozmów, pracy grupowej i indywidualnej z twórczyniami i twórcami oraz czerpiąc z własnych doświadczeń, szybko zauważyłyśmy różnicę w specyfice rozwoju ścieżek zawodowych kobiet i mężczyzn o porównywalnych zdolnościach i kwalifikacjach. W skrócie – właśnie z tej obserwacji i z chęci zmiany aktualnej sytuacji powstał pomysł na eksperyment „Zawód Artystka – ćwiczenia z pracą”.

 

schemat.png

Półroczne intensywne rozmyślanie, prototypowanie i testowanie różnych metod pracy i zagadnień, twórczy dialog z młodymi artystkami zaproszonymi do eksperymentu oraz liczne konsultacje z ekspertami i ekspertami z dziedziny innowacji społecznych pomogły nam wypracować spójny model wsparcia dla młodych artystek wchodzących na rynek pracy.

 

podrecznik_n.png

Naszą pracę podsumowałyśmy w formie podręcznika (dostępny: https://issuu.com/futuresimple/docs/podrecznik_za_a4) oraz formularza do tworzenia Indywidualnego Planu Rozwoju (dostępny tu: https://issuu.com/futuresimple/docs/zal_9_matryca_ipr).

Zapytałyśmy także, jak same artystki komentują swoją pracę (akcja #artystkiwlasnymglosem): https://www.facebook.com/pg/ZawodArtystka/photos/?tab=album&album_id=300608397130713

Przygotowując, testując i opracowując model, czerpałyśmy przede wszystkim z założeń podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniach (PSR), narzędzi i metod art coachingowych, wiedzy z zakresu pedagogiki twórczości i psychologii twórczości oraz psychologii pozytywnej.

 

grupa_n.jpg

fot. Beata Małyska

Model wspierania młodych artystek wchodzących na rynek pracy przetestowałyśmy i opracowałyśmy w ramach projektu grantowego „TransferHUB generowanie, wsparcie grantowe i inkubacja innowacji społecznych. Przejście z systemu edukacji do aktywności zawodowej”, (www.transferhub.pl).

[1] O. Chrzanowski, TransferHub – od edukacji do zatrudnienia, 2017, s. 3.

Kreatywność pożyczona. Ćwiczenia w nudzie

Nic się dzieje. Nuda. Od tygodnia to samo. Wszystko już było. Czy w czasach hiperaktywności nuda, tracenie czasu, bezczynność stają się przestępstwem?

nuda.jpg

Jak radzić sobie z ciągłą potrzebą nowości, produktywności i narastającym przymusem działania? Czy tracimy umiejętność korzystania z kreatywnej pauzy? Czy, żeby być twórczym trzeba unikać powtarzalności, sztampy, banału i poszukiwać nowości? Zapraszamy do wspólnego przeżywania i oswajania nudy. Remiksowania doświadczeń, aktualizacji definicji nudy i kreatywności. Ćwiczeń z myślą abstrakcyjną w tle.

W ramach 2. Festiwal Myśli Abstrakcyjnej zapraszamy na warsztaty z oswajania nudy i tego jak radzić sobie z ciągłą potrzebą nowości, kreatywności i narastającym przymusem działania.

19.10 (czwartek)
18:00-19:30
Osiedle Jazdów
Rotacyjny Dom Kultury (3/18)

FORMULARZ ZAPISOWY: TU>>
(liczba miejsc na warsztaty ograniczona)

O FESTIWALU:
2. Festiwal Myśli Abstrakcyjnej*
Zanurz się w myśleniu i dociekaniach. Pomędrkuj i pogłówkuj, a nawet zabłądź! Zachwyć się złożonością świata. Pytaj, szukaj, stale odkrywaj. Pozostaw przyziemne sprawy, oderwij się od realności. Mikrowyprawy można rozszerzyć do kosmosu, a proste życie czasami warto skomplikować. Dbamy o ciała, zadbajmy o nasze umysły! Nauka i wiedza nie są cięższe niż hantle w siłowni. Poćwiczmy z abstrakcyjnymi pojęciami – ogólnymi, szerokimi, ale wspólnymi dla wszystkich. Poćwiczmy z pojęciami, które budują nasz świat.

http://fma.waw.pl/

Organizatorzy: Stowarzyszenie Filmowe Dziki Bez

Projekt dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzctwa Narodowego.
Partner projektu Fundacja PZU

ZASOBY ZABLOKOWANE / ĆWICZENIA

Coś Cię blokuje? Masz wrażenie, że dobre pomysły zbyt długo pozostają tylko pomysłami? Zapraszamy do wspólnego ćwiczenia i poszukiwania sposobów na radzenie sobie z twórczymi blokadami. Przyjrzenia się swoim strategiom działania. Inwentaryzacji osobistych zasobów twórczych. Gimnastyki myślenia. 

TIFF.jpg

Zgłoś się do udziału w warsztacie jeśli:
- szukasz impulsu, żeby odblokować swój potencjał twórczy
- chcesz poznać sposoby na blokady towarzyszące różnym etapom pracy twórczej
- potrzebujesz rozpoznać swoje zasoby i mocne strony
- chcesz podzielić się swoim komentarzem do wystawy „Zablokowane”

Wstęp wolny. 

Ilość miejsc ograniczona. 
Wypełnij formularz i zgłoś swój udział >>
Na zgłoszenia czekamy do 5 września 2017
Warsztaty odbędą się 8.09.2017, godz. 12:00–17.00 w Muzeum Współczesnym Wrocław

Warsztat ZASOBY ZABLOKOWANE. / ĆWICZENIA towarzyszy wystawie ZABLOKOWANE w ramach TIFF Festival 2017 // Zasoby

Więcej informacji: TU>>


INFORMACJE O PROWADZĄCEJ:

Paulina Czapska - jestem edukatorką, art coachem, terapeutką w trakcie szkolenia i mamą. Założyłam Kolektyw Future Simple. Współtworzę projekty: Zawód: Artystka – ćwiczenia z pracą, serię „Ćwiczenia z” oraz „Artystka w Kryzysie”. www.futuresimple.pl

Nasze Słabe Silne Strony - warsztaty dla kobiet filmowców

Czy na myśl o tym, żeby poprosić o przesunięcie zdjęć o kilka dni, bo potrzebujesz się w tym czasie zająć dzieckiem lub jesteś niedysponowana, czujesz gulę w gardle i uważasz, że w życiu się na to nie zdobędziesz?

n.jpg

Czy zjada cię stres, gdy masz zaprezentować swój projekt? Ciągle ci się wydaje, że jesteś za mało przygotowana, za mało fachowa, za mało pewna siebie? Czy wolisz nic nie mówić współpracownikowi, żeby nie robić mu przykrości, nawet jeśli jego decyzje niekorzystnie wpłyną na wspólny projekt? Wolisz wiecznie być asystentką, choć cichy głos podpowiada ci, że świetnie byś się sprawdziła jako reżyserka, producentka czy scenarzystka?

Jeśli na któreś z tych pytań odpowiedziałaś twierdząco, to te warsztaty są dla ciebie.
Pomysłodawczynią jest Alex Leszczyńska, która od dawna wspiera oraz inspiruje swoje koleżanki po fachu. Chcemy, abyście lepiej poznały swoje silne i słabe strony, umiejętniej eksponowały swoje zawodowe i interpersonalne atuty, słowem: zmieniły myślenie o samych sobie i swoich możliwościach. 

Umiejętności, które zdobędziecie przydadzą się Wam w trakcie negocjacji kontraktów, pitchingów, rozmów z ekspertami PISF i codziennej pracy.

Specjalne warsztaty coachingowe dla kobiet filmowców poprowadzą doświadczone trenerki Ania Szapert i Paulina Czapska (FUTURE SIMPLE), które tak mówią o sobie: Mamy potrzebę wpływania na otaczającą nas rzeczywistość i odpowiadania na wyzwania, które spotykamy na swojej drodze zawodowej i prywatnej. Lubimy eksperymenty, uczenie się i bardziej od porażek boimy się bezradności. Właśnie z tego powodu zainicjowałyśmy „Zawód: Artystka – ćwiczenia z pracą”.

Warsztaty odbędą się w Łodzi w dniu 16 lipca od 11.00 do 16.00 w ramach festiwalu Transatlantyk, którego tegorocznym tematem przewodnim jest „Siła kobiety”.

Informacje znajdziesz TU>>

Liczba miejsc ograniczona.
Decyduje kolejność zgłoszeń.

Sponsor warsztatów: www.itutil.com

ZAWÓD: ARTYSTKA - ćwiczenia z pracą

Uczysz się lub jesteś absolwentką uczelni artystycznej? Malujesz, fotografujesz, filmujesz, projektujesz, piszesz, tańczysz? Zarabiasz na swojej twórczości, albo chciałabyś zacząć? Chcesz coś zmienić w swojej pracy? Masz pomysły, ambicje i wrażliwość społeczną? Chcesz poznać kobiety, które podobnie jak Ty uważają, że czas zadbać o sytuację młodych artystek na rynku pracy?

Jeśli: tak – to znaczy, że szukamy właśnie Ciebie.„ZAWÓD: ARTYSTKA – ćwiczenia z pracą” to działanie – eksperyment, do którego zapraszamy młode kobiety, artystki, twórczynie w wieku od 18 do 29 roku życia. Chcemy stworzyć pretekst do wspólnych spotkań, rozmów i wymiany doświadczeń.

Szukamy 10 młodych artystek, które chcą przejść przez indywidualny i grupowy proces art coachingu i wspólnie z pomysłodawczyniami i zaproszonymi ekspertkami opracować pierwszy w Polsce model wsparcia dla wchodzących na rynek pracy młodych twórczyń. Proces potrwa od 22 kwietnia do 10 listopada 2017.

Wypełnij formularz zgłoszeniowy:  TU >>>

Na zgłoszenia czekamy do 16 kwietnia 2017 roku.

Masz pytania, napisz: hallo@futuresimple.pl

Polub nas: https://www.facebook.com/ZawodArtystka/

Udział bezpłatny.

CO OFERUJEMY:

- 6 indywidualnych sesji art coachingowych
- 5 spotkań warsztatowych (ćwiczenia, wykłady, case study)
- 1 spotkanie sieciujące z ekspertkami
- 1 spotkanie indywidualne z tutorką
- opracowanie indywidualnego planu rozwoju zawodowego
- możliwość nawiązania nowych, zawodowych kontaktów
- zdobycie wiedzy z obszarów: psychologia twórczości, tworzenie modeli biznesowych, storytelling, design thinking, wyznaczanie celów, tworzenie użytecznych nawyków, itp.
- możliwość współtworzenia innowacyjnego rozwiązania, które odpowie na potrzeby kobiet w podobnej sytuacji

ZAPRASZAMY 10 KOBIET:

- w wieku 18-29 lat
- artystek, twórczyń
- które chcą przygotować się na przejście z edukacji do zatrudnienia
- które chcą zmienić coś w swoim życiu zawodowym
- które chcą dzielić się swoim doświadczeniem i wyzwaniami
- które chcą budować swoją sieć wsparcia zawodowego
- chcą zrobić coś rozwijającego dla siebie i dla innych

CZYM JEST ART COACHING:

W skrócie to metoda, która polega na intensywnej rozmowie skoncentrowanej na poszukiwaniu i generowaniu nowych rozwiązań. Jest okazją do gimnastyki naszego sposobu myślenia. Pretekstem do zadawania sobie pytań i szukania odpowiedzi w obszarach, które  wydawały nam się do tej pory „oczywiste”. Odświeżenia i uwolnienia nowej energii i motywacji na przykład w pracy. Stworzeniu i utrwaleniu nowych, bardziej adekwatnych i wspierających nas nawyków. Pomagacz (coach), stosując różne narzędzia i proponując, często zaskakujące, ćwiczenia pomaga uruchomić nowe procesy myślowe i zbudować doświadczenie - na przykład na temat zagadnienia „skuteczności w pracy”.

O INNOWATORKACH:

Nazywamy się Future Simple. Jesteśmy kolektywem tworzonym przez trzy młode kobiety, matki, społecznice. Paulinę Czapską, Annę Szapert i Ankę Pelc. Odbiorcom naszych działań pomagamy spojrzeć na wyzwania z różnych perspektyw. Uczymy krytycznego i samodzielnego myślenia. Towarzyszymy w procesie budowania świadomości, samodzielności, sprawczości oraz odpowiedzialności osobistej i społecznej. Pokazujemy, że praca z emocjami i przekonaniami na temat świata i siebie jest równie istotna, jak poszerzanie swojej wiedzy i zdobywanie nowych umiejętności w innych obszarach życia. Wierzymy po prostu, że zmianę świata warto zacząć od siebie. Mamy potrzebę wpływania na otaczającą nas rzeczywistość i odpowiadania na wyzwania, które spotykamy na swojej drodze zawodowej i prywatnej. Lubimy eksperymenty, uczenie się i bardziej od porażek boimy się bezradności. Właśnie z tego powodu zainicjowałyśmy „Zawód: Artystka – ćwiczenia z pracą”.

Paulina Czapska – pomagaczka i trenerka. Od ponad 10 lat wspiera osoby indywidualne i organizacje w poszerzaniu kompetencji zawodowych i osobistych. W pracy wykorzystuje m.in. podejście skoncentrowane na rozwiązaniach (PSR). Autorka programów społeczno-kulturalnych i wieloletnią członkinią Zarządu Towarzystwa Inicjatyw Twórczych "ę". Ukończyła Szkołę Coachów przy Erickson International i Wszechnicy UJ oraz Szkołę Trenerów Wszechnicy UJ, Roczny Kurs Terapii Gestalt dla Profesjonalistów oraz kursu I stopnia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR), obecnie jest w trakcie szkolenia II TSR. Z wykształcenia jest dziennikarka. Założycielka kolektywu Future Simple. [www.futuresimple.pl]

Anna Szapert – coach, edukatorka i psychoterapeutka. Od ponad 10 lat wspiera ludzi w zdobywaniu nowych kompetencji i dokonywaniu zmian na poziomie osobistym i zawodowym. Ukończyła szereg szkoleń coachingowych i psychoterapeutycznych (m.in. certyfikat coacha MLC, artcoacha Norman Bennet). Roczny Kurs Terapii Gestalt dla Profesjonalistów oraz kurs I stopnia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR), obecnie jest w trakcie szkolenia II TSR i szkolenia licencyjnego Polskiego Towarzystwa Psychologii Procesu. Partnerka kolektywu Future Simple.

Anna Pelc – artystka wizualna, projektantka graficzna. Ukończyła studia w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie i na Uniwersytecie Warszawskim. Stypendystka na wydziale Visual Communication berlińskiego Universitad der Kunste. Działa w kolektywie Future Simple.

Joanna Kozera – doradczyni i reprezentantka partnera projektu -Pracowni Duży Pokój, animatorka kultury, artystka, absolwentka Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UW oraz Multimediów na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. Prezeska Stowarzyszenia Rozwój w Biały Dzień, koordynatorka Pracowni Duży Pokój w Warszawie. Autorka i realizatorka ponad 20 projektów z zakresu kultury, sztuki i działań społecznych m.in.: Artysta w Kryzysie, Scena Debiuty, Sala na Próbę, Wystawy i inne, uczestniczka ponad 20 wystaw.

Projekt innowacyjny „Zawód:Artystka – ćwiczenia z pracą” realizowany jest w ramach projektu grantowego „TransferHUB generowanie, wsparcie grantowe i inkubacja innowacji społecznych. Przejście z systemu edukacji do aktywności zawodowej”, www.transferhub.pl.

Artysta w Kryzysie III

Czerpiąc z doświadczeń dwóch poprzednich edycji projektu „Artysta w Kryzysie” i korzystając ze zdobytej w jego trakcie wiedzy na temat problemów i wyzwań, które stoją przed młodymi twórcami proponujemy rozszerzoną formułę Artysty w Kryzysie 3, która z jednej strony odpowie na powtarzające się tematy zgłaszane przez uczestników poprzednich edycji (wewnętrzny krytyk, łączenie sztuki z pracą zarobkową, skuteczne wyznaczanie i realizowanie celów), a z drugiej pogłębi dotychczasową indywidualną pracę i wzbogaci ją o możliwość czerpania wsparcia od grupy osób w podobnej sytuacji. 

Dla wielu twórców to dzięki coachingowi zespołowemu możliwe stanie się pogłębienie relacji z otoczeniem, networking i wymiana doświadczeń. Te właśnie elementy procesu rozwojowego naszym zdaniem będą kluczowe dla wyjścia z impasu twórczego i realizacji nowych projektów.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom zgłaszanym przez uczestników i wdrażając nasze dotychczasowe wnioski proponujemy formułę sześciu cyklicznych (1 dzień w miesiącu, ew. raz na 3-5 tyg) spotkań dla grupy 10-20 artystów, animatorów i twórców. 

Grupę poprowadzi tandem dwóch doświadczonych w projekcie Artysta w Kryzysie trenerek i coachów – Paulina Czapska i Anna Szapert.

Coaching grupowy jest procesem wspierającym rozwój potencjału i pracę nad indywidualnymi celami każdego z uczestników grupy coachingowej. Coachowie stworzą uczestnikom przestrzeń do prowadzenia samodzielnych poszukiwań, a uczestnicy mogą dzielić się swoimi doświadczeniami między sobą.


Podobieństwo między członkami grupy jest ważnym elementem, który pomaga w osiąganiu pozytywnych rezultatów – pojawia się możliwość identyfikacji z innymi, nawiązywane sukcesywnie relacje wzmacniają poczucie wsparcia w grupie, a także poza nią.

Proponowane tematy to:
1) Twórcze DNA – określanie twórczej tożsamości, wydobywanie zasobów niezbędnych w realizacji ścieżki kariery twórcy.
2) Wyznaczanie celów - jak z głową wyznaczać cele, mierzyć postęp i nazywać efekty dbając o zaangażowanie.
3) Pieniądze i sztuka - czyli myśl jak artysta, a pracuj jak przedsiębiorca.
4) Spotkanie z wewnętrznym krytykiem – jak obronić przed nim twórczy potencjał? Jak twórczo korzystać z porażek i
błędów?
5) Twórcze nawyki – rutyna, nawyki i dyscyplina w służbie artysty.
6) Artysta w swoim środowisku – jak wyjść z osamotnienia i budować wspierającą relację ze sobą i brać wsparcie od
innych.

Koszt udziału w cyklu spotkań: 300 zł

Zapraszamy do przesyłania swoich zgłoszeń za pomocą formularza:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdGAIGD0LGjpB6Gv8VthioGw5Zb1HBA_Ez09rPZv3eU5C_ZNw/viewform

Na zgłoszenia czekamy do 26.03.
Wyniki ogłosimy 27.03.
Pierwsze spotkanie: 2.04. o godz. 10:00 w Pracowni Duży Pokój

Pomysł: Anna Szapert, Paulina Czapska, Joanna Kozera
Prowadzenie: Anna Szapert, Paulina Czapska
Koordynacja i rekrutacja: Joanna Kozera
Projekty graficzne: Karo Koto

Projekt jest dofinansowany ze środków Miasta Stołecznego Warszawy, Biuro Kultury.

Ćwiczenia (s)pokoju

"Nie ma drogi do pokoju. To pokój jest drogą".

Tegoroczne życzenia komponujemy z cytatem Mahatmy Gandiego Pokoju wewnątrz i w świecie życzymy Wam w nadchodzącym czasie i Nowym Roku.

Ćwiczenia z zaangażowania

Zaangażowanie. Aktywność. Przywiązanie. Czynny udział. Co to właściwie jest zaangażowanie? Jak bycie zaangażowanym pomaga realizować cele? Co to znaczy angażować się  mądrze? Czy osoba zaangażowana może sobie czasem odpuścić? Jak zaangażowanie wpływa na obecne w każdej pracy napięcie pomiędzy dbaniem o  realizację celów, a  rozwijaniem i tworzeniem relacji?

 fot. Kamila Szuba

Razem z Centrum Komunikacji Społecznej w Warszawie zapraszamy twórców Miejsc Aktywności Lokalnej do wzajemnego poznania się i wspólnego przyjrzenia się swoim strategiom budowania zaangażowania.  Podczas trwającego 2,5 h warsztatu poszukamy aktualnych odpowiedzi na wyżej postawione pytania. Pokażemy jak definiowanie celów długoterminowych, tworzenie i aktualizacja definicji własnego zaangażowania może wpłynąć na rozwój prowadzonego przez Was miejsca i pomóc Wam w codziennej  pracy.

Do zobaczenia 6 października o g. 17.00 w Pracownia Duży Pokój.

Maraton porażek

Czy rok 2016 jest rokiem porażek?
Książki, wywiady, reportaże, warsztaty... Zainteresowanie porażką wzrasta.
Zespół Czapska, Kozera, Pluta oraz Szapert zaprasza na trzy dni ćwiczeń z porażkami. 


Przygotowałyśmy się, żeby opowiedzieć Wam o tym, co zbadano i napisano na temat porażki, jaka jest jej teoria i praktyka oraz o tym, jakie są nasze doświadczenia, by zaraz potem skonfrontować je z Waszymi. Podamy Wam także kilka dobrych rad, czego nie warto robić, żeby, jeśli to możliwe, unikać niepotrzebnych frustracji. 
Maraton porażek to autorski program skierowany do wszystkich ludzi, a szczególnie do artystów, osób pracujących w obszarze kultury i sztuki, autorów i koordynatorów projektów w instytucjach oraz organizacjach pozarządowych, liderów działań społecznych. 

Dwa lata projektu „Artysta w kryzysie”, pięć lat projektu „Sala na próbę”, „wystaWY”, „Scena/Debiuty” to nasze ostatnie doświadczenia. Lata pracy jako autorki i koordynatorki projektów, artystki, wreszcie edukatorki i trenerki. O porażkach wiemy całkiem sporo, wiemy jak jest. Stąd pomysł na maraton, który jest naszą propozycją dla Was – pigułką wiedzy. 

Maraton podzieliłyśmy na trzy części - trzy następujące po sobie dni, w które przeprowadzimy Was przez meandry porażki. Każdego dnia wydarzy się coś zupełnie innego. Polecamy udział w każdym ze spotkań, możliwe jest jednak wzięcie udziału tylko w wybranych warsztatach. 


PROGRAM:

20 września, wtorek
18:30 – 20:30
„Jak się nie zgłaszać?”
Czyli poradnik dla artystów, którzy zgłaszają się do różnych projektów, ale się do nich nie dostają

Gośćmi spotkania będą artyści, koordynatorzy projektów i programów, jurorzy, którzy opowiedzą o swoich najgorszych i najlepszych doświadczeniach. Powiedzą Wam co warto, a czego nie warto robić.
Opowiemy Wam też o projektach Pracowni Duży Pokój. Nasze doświadczenia bazują na setkach zgłoszeń do programów czasowych i tysiącach zgłoszeń do programu stałego „Sala na próbę”. Co się sprawdza, a co zniechęca – zdradzimy pierwszego dnia maratonu. 

O swoich doświadczeniach opowiedzą m.in.: Magdalena Kąkolewska - prezeska Fundacji Artystyczna Podróż Hestii, Piotr Wójcik - fotoreporter, od 1989 roku związany z Gazetą Wyborczą, w latach 2001-2011 szef działu fotograficznego Gazety Wyborczej, od 2010 r. wykładowca fotoreportażu w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi, Leszek Napiontek - przedstawiciel programu stypendiów artystycznych przyznawanych przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Karolina Pluta - animatorka kultury, członkini zarządu stowarzyszenia pedagogów teatru, Jędrzej Bączyk - reżyser, absolwent PWSFTViT w Łodzi, autor projektów filmowych, współpracujący z młodymi twórcami przy niezależnych produkcjach filmowych, Joanna Kozera - koordynatorka projektów w Pracowni Duży Pokój (Artysta w Kryzysie, wystaWY, Scena/Debiuty, Sala na próbę).

Prowadzenie: Joanna Kozera / Pracownia Duży Pokój
wstęp wolny, bez zapisów


21 września, środa
18:30 – 20:30
„Ćwiczenia z porażek”

Fuck up. Wtopa. Masakra. Błąd. Żal. Skucha. Czy porażka i brak sukcesu to to samo? Co tracimy żyjąc w cywilizacji sukcesu? Jak zmiana myślenia o porażce może pomóc nam przestać się jej bać? Czy rzeczywiście prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie? W jaki sposób nasze nastawienie do błędu szkodzi relacjom międzyludzkim czy to w pracy, w rodzinie czy wśród znajomych? Czy błąd w sztuce może doprowadzić do nowych odkryć? Czy współcześni twórcy żyją w lęku przed porażką? Zapraszamy do wspólnego ćwiczenia i przygody w krainie pomyłek.

prowadzenie: Paulina Czapska, Anna Szapert / FutureSimplewww.futuresimple.pl
wstęp: płacisz ile uważasz
zapisy: duzypokoj@duzypokoj.org

Dodatkowo:
20:45 - 22.15
"Głos a porażki"

Czym jest porażka w kontekście głosu? Jak ma się nasz głos wewnętrzny do tego, który wyrażamy w mowie lub śpiewie?
Zdarza się, że nie mamy odwagi lub praktyki, żeby wypowiadać głośno to, co dla nas ważne, lub wyrazić/ wyśpiewać to, co czujemy. Bywa, że w chwilach stresu głos nas zawodzi, a może raczej pokazuje to, co faktycznie w nas siedzi.
Porozmawiamy, poćwiczymy z ciałem i głosem, zrelaksujemy się, pobadamy, jak to jest poddać się intuicji. Kto chętny - również zaśpiewamy, pozwalając sobie na wszelkie niedoskonałości. 
Jak mówił Jung: "życie musi być niedoskonałe, a człowiek często dociera do prawdy na drodze błędu." Podocieramy do własnej prawdy. 

prowadzenie: Magda Hamer / Coaching & Creation
www.facebook.com/coaching.creation
www.facebook.com/uslyszglos
wstęp: płacisz ile uważasz
zapisy: magda.hamer@gmail.com


22 września, czwatek
18:30 – 20:30
„Błąd w sztuce”

Popełnianie błędów, mylenie się jest częścią procesu twórczego. Czyżby? 
To nieodłączny element dochodzenia do rozwiązań i projektowania działań. Tak mówią?
Niezależnie od tego, czy realizujemy działania w oparciu o konkretną, twardą wiedzę czy wiedzie nas intuicja, często eksperymentujemy, a co za tym idzie popełniamy błędy. My? Czyli kto je popełnia?
Podczas warsztatu w twórczy, performatywny sposób zastanowimy się, jakiego języka używamy do mówienia o niepowodzeniach, porażkach i błędach, czym jest porażka w wymiarze poznawczym i emocjonalnym.
Będziemy działać i eksperymentować, zaprojektujemy mapę porażki, sprawdzimy dokąd nas doprowadzi.

prowadzenie: Karolina Pluta
wstęp: płacisz ile uważasz
zapisy: duzypokoj@duzypokoj.org
limit miejsc: 30

---

Maraton porażek
20-21-22 września
codziennie od 18.30 do 20.30
Pracownia Duży Pokój
ul. Warecka 4/6, wejście od ul. Kubusia Puchatka

Paulina Czapska i Anna Szapert [Future Simple]
Joanna Kozera [Pracownia Duży Pokój]
Karolina Pluta

zdjęcie i plakat: Joanna Kozera

Ćwiczenia z towarzystwem

Lubisz poznawać nowych ludzi, a może na samą myśl o tym masz ochotę zwiać „gdzie pieprz rośnie”? Masz dosyć grzecznościowych „smoltoków”? Chcesz potrenować swoją ogładę w dobrym Towarzystwie?

 

Kolektyw Future Simple i Babie Lato zapraszają do wspólnej zabawy, poznania się, rozmowy i wygłupów. Specjalnie dla Was i z okazji lata stworzyliśmy grę reinterpretującą stary i dobrze znany flirt towarzyski.

Przyjdź i daj się poznać.

ĆWICZENIA Z TOWARZYSTWEM
czyli wszystko co chcielibyście o sobie wiedzieć, ale baliście się zapytać

17 czerwca, g.22.00,
Babie Lato, Bulwar Flotylli Wiślanej,
WSTĘP WOLNY

Ćwiczenia z matkowania

Troskliwe, kochające, nadopiekuńcze, bezradne, zmęczone, wredne i przestarszone? Nasze matki i my. Matka Polka. Zła Matka. Mamusia. Mateczka. Macocha. Matrona. Super Mama.

Cwiczenia_matkowania-04.jpg

Jak matkujemy i komu? Czy matkujemy także sobie? Kto potrzebuje, a komu matkowanie nie służy? Po co nam rola matki? Kiedy umiemy z niej czerpać i zasilać inne obszary naszego życia? Kiedy czujemy, że utknęłyśmy bo za bardzo lub bo wcale matką nie jesteśmy?

Zapraszamy Was do wspólnego ćwiczenia i rozmawiania o cieniach i blaskach macierzyństwa, matkowania i bycia "obiektem" matkowania.

Dziewuchy dziewuchom. Tak z dziewczyńskim zaciekawieniem i troską o siebie i o inne kobiety.

Przyjdźcie do Kawiarni Oko w Oko [Park Morskie Oko]. Wypijamy razem lemoniadę, kawę, herbatę i pozastanawiamy się jak żyć z tym matkowaniem i nie zwariować.

Zapraszamy szczególnie ciepło wszystkie kobiety i dziewczyny [niezależnie od tego czy są czy nie są mamami] i panów, którzy chcą być wsparciem i posłuchać jak dziewczyny i kobiety myślą o matkowaniu.

WSTĘP WOLNY [dobrowolna zrzutka na kawę dla prowadzących]

WIĘCEJ>>

Ćwiczenia z ciszy

Jak brzmi cisza? Jak często doświadczasz ciszy? Po co jest cisza? Co sprawia, że możesz się wyciszyć, a co w tym przeszkadza? Czym różni się cisza dookoła, od tej, która jest „w nas”? Jak w hałaśliwym, stymulującym i rozedrganym świecie dbać o enklawy naturalnej ciszy. I w końcu – co cisza ma nam do powiedzenia? Na te i inne pytania poszukamy odpowiedzi zastanawiając się nad różnymi aspektami funkcjonowania człowieka. Od percepcji przez socjologię do neuronauki. Zapraszamy do wspólnych poszukiwań i ćwiczeń z ciszą w tle.

22 maja, godz. 15.30
Kino Iluzjon
Bilety na film: 10-15 zł
Wstęp na warsztaty bezpłatny (pierwszeństwo mają osoby z biletami na film poprzedzający dyskusję)

Prowadzenie:
Future Simple – towarzyszy w myśleniu o czasie, życiu i zmianach, zachęca do krytycznego i samodzielnego myślenia i szukania nowych rozwiązań dla starych spraw. Pracuje z mądrymi ludźmi, którzy od życia i siebie chcą więcej i wierzą, że zmianę świata na lepszy warto zacząć od siebie.

Paulina Czapska – coach, trenerka i edukatorka. Od ponad 10 lat wspiera osoby indywidualne i organizacje w poszerzaniu kompetencji zawodowych i osobistych. W pracy wykorzystuje m.in. teorie równoważenia postrzegania perspektyw czasowych i wiedzę z obszaru neuropsychologii.

Anna Szapert – coach, edukatorka i psychoterapeutka. Od ponad 10 lat wspiera ludzi w zdobywaniu nowych kompetencji i dokonywaniu zmian na poziomie osobistym i zawodowym. Prowadzi sesje coachingu językowego umożliwiającego połączenie rozwoju kompetencji językowych oraz rozwoju osobistego.

O filmie:
Przez 100 tys. lat obecności człowieka i jego przodków na Ziemi większość naszego globu spowijała cisza. Rewolucja przemysłowa, a wraz z nią rozwój miast w ostatnich 150 latach przyniosły zasadniczą zmianę – dziś otacza nas kakofonia dźwięków, a natężenie decybeli często przekracza granice bólu. Według Światowej Organizacja Zdrowia zanieczyszczenie hałasem jest prawie tak samo groźne dla ludzkiego organizmu jak skażenie powietrza. Bohaterami filmu są ci, którzy przypominają o znaczeniu ciszy w naszym życiu: pisarze, których książki opiewają zbawiennie dla psychiki minimalizowanie bodźców; naukowcy zajmujący się badaniem wpływu poziomu decybeli na nasze samopoczucie; mnisi zen praktykujący ceremonię parzenia herbaty; księża składający śluby milczenia w monasterach; strażnik parku narodowego znajdujący rozkosz w słuchaniu pękającej kry; wędrowiec przemierzający przez 12 miesięcy w absolutnym milczeniu całą Amerykę. Oraz rzecz jasna John Cage, autor pamiętnego utworu „4’33””. To film o potrzebie samotności, w której czasami po prostu trzeba się zanurzyć. Nad całością unosi się duch Thoreau, namysłu nad współczesną cywilizacją, produkującą bezustanny szum, którego nasz mózg, ukształtowany przez tysiące lat życia w ciszy, zwyczajnie nie jest w stanie przetrawić. Japońscy naukowcy prowadzili wieloletnie badania, które udowodniły, że nawet krótkie przebywanie w lesie znacząco poprawia system immunologiczny i przedłuża życie. Formuła filmu współgra z tematem – kontemplacyjne, starannie zakomponowane ujęcia pozwalają na nowo odkryć otaczający nas świat przyrody i docenić dźwięki natury. 

WIĘCEJ>>
 

Ćwiczenia z władzą

Władza. Rządy. Panowanie. Zwierzchnictwo. Przywództwo. Wpływ. Kontrola. Moc. Siła. Autorytet. Dominacja. Czym dla Ciebie jest władza? Czy wiesz jak sprawujesz władzę indywidualną? Albo jak wygląda władza wspólnotowa lub publiczna z Twoim udziałem? Czy jesteś zadowolony z władzy, która wpływa na Ciebie? Czy myślenie o władzy zmienia mózg?

 

Jeśli przyjmiemy, za profesor Krystyną Skarżyńską, która kieruje Pracownią Psychologii PolitycznejPolskiej Akademii Nauk, że władza w szerokim ujęciu to „ […] właściwość człowieka lub jego pozycja sprawiająca, że ludzie robią to, czego bez tego wpływu by nie zrobili. To chęć i umiejętność skutecznego oddziaływania na zachowania, sposób myślenia, opinie, nawet emocje drugiej osoby lub grupy” - to może okazać się, że warto poświęcić tej sprawie trochę naszej uwagi i sprawdzić, czy stworzone przez nas kiedyś definicje są nadal aktualne?

Podczas „Ćwiczeń” chcemy porozmawiać o tym, w jaki sposób przejawia się władza; niezależnie czy będziemy brać pod lupę nasze miejsce pracy, szkołę, rodzinę, gabinet psychoterapeutyczny, konfesjonał, stowarzyszenie, grupę teatralną czy ruch społeczny. Zachęcimy do przyglądania się sobie i odkrycia w jaki sposób każdy z nas sprawuje władzę wcodziennych i niecodziennych sytuacjach. Pokażemy, że potrzeba wywierania wpływu w mniejszym lub większym stopniu dotyczy nas wszystkich i że zupełne jej wyparcie sprawia, że stajemy się społecznie bezradni. Zastanowimy się, kto i czy jawnie ma nad nami władzę. Sprawdzimy jak nasza pozycja społeczna koreluje z możliwością wpływania na innych.

Porozmawiamy o rodzinach, politykach, celebrytach, mediach, grupach rówieśniczych, szefach i naszych partnerach. Zajrzymy do ludzkiego mózgu i opowiemy, co się w nim dzieje, kiedy myślimy o władzy. Porozmawiamy o wnioskach płynących ze Stanfordzkiego Eksperymentu Więziennego – zastanowimy się jak różne czynniki kształtujące kontekst sytuacyjny mogą wpływać na zachowania jednostek w momentach sprawowania lub podlegania władzy.

Przedstawimy wreszcie nowe koncepcje neurosocjologiczne, które wykazują, że nasze decyzje polityczne i zachowania społeczne są mocno powiązane z procesami biologicznymi (np. poziomem hormonów i funkcjonowaniem naszego mózgu).

Pogimnastykujemy nasze myślenie i zrobimy przegląd emocji związanych z władzą. Zaczniemy od siebie, sprawdzimy co możemy zrobić, żeby być wystarczająco dobrą córką, ojcem, sąsiadem, szefową, prezesem lub liderką? Zapraszamy do wspólnego ćwiczenia i zrobienia w sobie wiosennych porządków.

Wstęp wolny, ze względu na ograniczoną ilość miejsc konieczne są zapisy: hallo@futuresimple.pl

Organizator: Future Simple, Partner: Marzyciele i Rzemieślnicy

O prowadzących:

TOWARZYSZYMY W MYŚLENIU O CZASIE, ŻYCIU I ZMIANACH.  ZACHĘCAMY DO KRYTYCZNEGO I SAMODZIELNEGO MYŚLENIA SZUKANIA NOWYCH ROZWIĄZAŃ DLA STARYCH SPRAW. PRACUJEMY Z MĄDRYMI LUDŹMI, KTÓRZY OD ŻYCIA I SIEBIE CHCĄ WIĘCEJ. LUDŹMI, KTÓRZY WIERZĄ, ŻE ZMIANĘ ŚWIATA NA TROCHĘ LEPSZY WARTO ZACZĄĆ OD SIEBIE.

Paulina Czapska - pracuję jako coach, trenerka i edukatorka. Od ponad 10 lat wspieram osoby indywidualne i organizacje w poszerzaniu kompetencji zawodowych i osobistych. Założyłam Future Simple, bo jestem zafascynowana ludzkim zachowaniem, ciągle badam i zastanawiam się czemu ludzie robią, to co robią oraz dlaczego patrzą na życie w taki, a nie inny sposób. Dzięki temu cały czas uczę się o sobie i świecie nowych i przydatnych rzeczy. 

Anna Szapert - jestem coachem, edukatorką i psychoterapeutką. Od ponad 10 lat wspieram ludzi w zdobywaniu nowych kompetencji i dokonywaniu zmian na poziomie osobistym i zawodowym. Future Simple to dla mnie przestrzeń eksploracji tego, co na pozór proste i automatyczne. W zagęszczonej codzienności tracimy rozeznanie czy wyćwiczone sposoby działania, spania albo wydawania pieniędzy rzeczywiście nam służą. Pomagam to sprawdzać. Lubię łączyć – biznes z duchowością, naukę z intuicją, myślenie z czuciem.

Prowadzimy: wykłady, warsztaty, szkolenia i procesy indywidualne.

W pracy najbardziej inspirują nas metody: C.G.Junga, L. Pearls, C. Rogersa, M. Ericksona, A. Mindella, F. Zimbardo i I. Yaloma, R.R. Swardów, E. Gindler.

Regularnie korzystamy z superwizji i bierzemy udział w warsztatach rozwojowych.

Ćwiczenia z czasem w odcinkach

Macie wrażenie, że czas przecieka Wam przez palce? Jesteście w permanentnym "niedoczasie"? Robicie wszystko na raz? Nie nadążacie z wykonywaniem zadań w wyznaczonym czasie? Macie w głowie chaos? Spóźniacie się? Zostawiacie wszystko na ostatnią chwilę? Czas płynie za szybko? Macie wrażenie marnotrawienia czasu, choć odhaczacie kolejne pozycje z listy? Albo czujecie, że stoicie w miejscu i czas zatrzymał się razem z Wami? Tęsknicie za starymi, dobrymi czasami lub uważacie, że przyszłość Wam zagraża?

Spokojnie. Wszystko z Wami w porządku. Po prostu utknęliście w jednej z 6 stref czasowych, a Wasze zawężone postrzeganie czasu zachęca Was do wzmacniania niekoniecznie skutecznych nawyków myślowych. Złe nawyki myślowe wywołują stany emocjonalne, nad którymi z reguły trudniej Wam zapanować, a te z kolei podpowiadają nieadekwatne do danej sytuacji działania. Czy możecie z tym coś zrobić szybko, w dobrym towarzystwie i za rozsądne pieniądze?

Tak. Zapraszamy Was do udziału w warsztacie "Ćwiczenia z czasem w odcinkach", który uruchamiamy specjalnie dla tych z Was, którzy lubią przyswajać nową wiedzę w mniejszych porcjach i ćwiczyć z grupą przez nieco dłuższy czas.

W tej formule proponujemy Wam 6 spotkań trwających 3 h. każde. Możecie uczestniczyć w jednym wybranym przez Was spotkaniu lub w całej serii.

6 odcinków ĆWICZEŃ Z CZASEM (w g. 18.00 -21.00):
22 lutego (poniedziałek) --- DOBRA PRZESZŁOŚĆ vol. 1
8 marca (wtorek) --- DOBRA PRZESZŁOŚĆ vol. 2
21 marca (poniedziałek) --- TERAŹNIEJSZOŚĆ TERAZ! vol. 1
6 kwietnia (środa) --- TERAŹNIEJSZOŚĆ TERAZ! vol. 2
21 kwietnia (czwartek) --- CZAS NA PRZYSZŁOŚĆ vol. 1
25 kwietnia (poniedziałek) --- CZAS NA PRZYSZŁOŚĆ vol. 2

Zajęcia odbywają się w Warszawie w Komitywa Co-Work (ul. Puławska 39).

Zapiszcie się, bo ilość miejsc jest ograniczona. Zresztą patrząc szerzej - czasu do wprowadzenia zmian w życiu czy pracy macie wraz z upływem każdego dnia coraz mniej.

Te warsztaty są po to, żebyście:

 • sprawdzili jak myślenie o czasie wpływa na Wasze zachowania i podejmowane decyzje

 • poznali koncepcję równoważenia perspektyw czasowych i doświadczyli jej pozytywnego wpływu

 • dowiedzieli się jak bycie bardziej uważnym może spowolnić poczucie upływu czasu

 • poznali wskazówki jak radzić sobie z "kryzysem czasu" (poczuciem permanentnego pośpiechu i presją czasu)

 • utrwalili swoje mechanizmy wzmacniające radzenie sobie w teraźniejszości, po to żeby lepiej panować nad przeszłością i dbać o lepszą przyszłość

 • stworzyli własny model równoważenia perspektyw czasowych

 • poćwiczyli psychiczną sprawczość i elastyczność poprzez równoważenie perspektyw czasowych

 • dowiedzieli się jak emocje przyśpieszają, albo zwalniają czas

 • wzmocnili umiejętność świadomego modelowania czasu w pozytywnym duchu (zadowolenie emocjonalne)

 • zainwestowali czas w siebie

 • spędzili czas w dobrym towarzystwie.

Biorąc udział w "Ćwiczeniach z czasem w odcinkach" będziecie mieli szansę wypracować bardziej zrównoważony sposób postrzegania czasu i przestaniecie zawężać pole widzenia do pojedynczej jego strefy. We własnym tempie zaprzyjaźnicie się z czasem i będziecie systematycznie ćwiczyć wprowadzanie kolejnych, małych zmian (pomysły na nie wypracujecie sami podczas każdego z odcinków).

Bardziej zrównoważony sposób postrzegania czasu umożliwi Wam, w zależności od aktualnej sytuacji, elastyczne podróżowanie od przeszłości, przez teraźniejszość do przyszłości. Dzięki takiej postawie wobec czasu będziecie w stanie podejmować trafniejsze decyzje. Cieszyć się sobą i życiem właściwie od zaraz. Czerpać siłę i wiedzę z tego co było i projektować lepszą przyszłość ze sobą w roli głównej. 

CZAS START! Mamy to przećwiczone.

Ćwiczenia z czasem
prowadzenie: Paulina Czapska, Anna Szapert
LUTY - KWIECIEŃ 2016
Komitywa Co-Work, Puławska 39, Warszawa


ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA [rezerwacje i info: hallo@futuresimple.pl]

Inwestycja: 
70 zł. - jeden odcinek
350 zł. - cena za pakiet 6 odcinków (płacisz 70 zł. mniej)

Dołącz do wydarzenia na FB>>

O PROWADZĄCYCH:

Paulina Czapska - coach, trenerka, facylitatorka i edukatorka. Od ponad 10 lat związana z sektorem organizacji pozarządowych. Menedżerka programów społeczno-kulturalnych i wieloletnia członkini Zarządu Towarzystwa Inicjatyw Twórczych "ę". Współautorka i menedżerka projektów i inicjatyw społeczno- kulturalnych (m.in.: "Marzyciele i Rzemieślnicy - dom innowacji społecznych, "Animatornia" , "Polska.doc", „Warszawa.Lab”). Dziennikarka. Redaktorka publikacji o animacji społeczno-kulturalnej. Team Manager w warszawskiej agencji zajmującej się komunikacją i consultingiem. Założycielka Future Simple:www.futuresimple.pl

Anna Szapert - certyfikowany coach, trenerka, facylitatorka, terapeutka i edukatorka z ponad 10-letnim doświadczeniem. Tłumaczka, wykładowczyni akademicka, amerykanistka i absolwentka Gender Studies. Świadczy usługi szkoleniowe i prowadzi coaching dla klientów prywatnych, w biznesie oraz sektorze publicznym, wspierając najwyższych urzędników państwowych i polityków, m.in. w Ministerstwie Spraw Zagranicznych czy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Jedna z polskich pionierek coachingu językowego czyli metody umożliwiającej połączenie rozwoju kompetencji językowych oraz rozwoju osobistego.

Artysta w Kryzysie

Rusza nabór do drugiej edycji programu wspierającego rozwój zawodowy twórców, animatorów, liderów projektów artystycznych, osób działających w organizacjach pozarządowych - "Artysta w Kryzysie". Dzięki staraniom Pracowni Duży Pokój udział w nim jest bezpłatny. Zgłoszenia można przesyłać do 29 lutego.

Nawykowe działania, brak aktualizacji planów i pytania siebie o priorytety prowadzą zazwyczaj „okrężną drogą” do wyznaczonego sobie celu. W sytuacji, kiedy chcemy wprowadzić w swoim życiu zmianę, ale czujemy, że stoimy „pod ścianą” skuteczny jest coaching. Taka metoda pracy jest bardzo popularna w biznesie i, na szczęście, coraz częściej aplikowana na grunt sztuki i wspierania twórców.

Doświadczeniem nie jest to, co ci się zdarzy, lecz to, co z tym zdarzeniem zrobisz. Aldous Huxley

Gimnastykuj swoje myślenie

Czym jest art coaching? W skrócie to metoda, która polega na intensywnej rozmowie skoncentrowanej na poszukiwaniu i generowaniu nowych rozwiązań.

 Art coaching jest okazją do gimnastyki naszego sposobu myślenia. Pretekstem do zadawania sobie pytań i szukania odpowiedzi w obszarach, które dla naszego mózgu wydawały się do tej pory „oczywiste”. Odświeżenia i uwolnienia nowej energii i motywacji na przykład w pracy. Stworzeniu i utrwaleniu nowych, bardziej adekwatnych i wspierających nas nawyków.

Coach, stosując różne narzędzia i proponując, często zaskakujące, ćwiczenia pomaga uruchomić nowe procesy myślowe i zbudować doświadczenie - na przykład na temat zagadnienia „skuteczności w pracy”. Kiedy mamy w sobie wyobrażenie takiego doświadczenia lub, mówiąc inaczej, „mapę pełną drogowskazów” nasz mózg wykona ciężką pracę i będzie nam sumiennie przypominał o tym, co jeszcze musimy zrobić, żeby stać się osobą „skuteczną w pracy”.

Poszukaj rozwiązań dla siebie

W tak pojętym procesie coach nie występuje w roli doradcy, czy eksperta, który ma receptę na zgłaszany problem. To partnerska rozmowa, w której niezbędna jest otwartość, wzajemna ciekawość obydwu stron. To towarzyszenie komuś, kto jest gotowy do poszukiwania w sobie odpowiedzi na najważniejsze pytania: Po co to robię? Dlaczego to dla mnie ważne? Jak to wpłynie na mnie i moje otoczenie?

Coaching to praca zorientowana na poszukiwanie rozwiązań. Jeśli w naszym życiu zawodowym pojawia się jakiś impas albo dylemat, praca z coachem może pomóc w wymyśleniu nowych sposobów poradzenia sobie z nimi. Coach zadając pytania pokazuje, że jedną sytuację możemy rozumieć i postrzegać na wiele różnych sposobów, a wygenerowanie co najmniej trzech rozwiązań daje nam w miejsce „zgniłego kompromisu”, który tak łatwo podsuwa nam nawykowe myślenie; poczucie dobrze pojętego wyboru.

Podsumowując: coaching to czas na przyglądanie się sobie i swoim strategiom podejmowania decyzji czy komunikacji z otoczeniem, budowania systemu motywacji czy nawet rozpoznawania i nazywania istotnych wartości. To czas refleksji, uczenia się i testowania nowych sposobów myślenia o sobie i o stojących przed nami wyzwaniach. To także czas doświadczania, w jaki sposób nowe myślenie wzmacnia zdobywanie kolejnych umiejętności i poszerza wachlarz dostępnych sposobów działania.

Więcej informacji i zgłoszenia >>>

Organizatorzy:
Pracownia Duży Pokój
Stowarzyszenie Rozwój w Biały Dzień

Zespół coachów: Paulina Czapska, Anna Szapert, Judy Turan, Magda Chołyst i Cezary Jaszkowski

Działanie jest częścią projektu pn. "Pracownia Duży Pokój. Kulturalna Spółdzielnia Obywatelska" dofinansowanego ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich FIO.